Ordel Markası İle İlgili Aşağıdıki Ürünleri Satmaktayız

 • Standart Kontrol Cihazları
 • Gelişmiş Kontrol Cihazları
 • Standart Tip Adım Kontrol Cihazları
 • Adım Kontrol Cihazları
 • Ray Montaj Kontrol Cihazları
 • Kağıtsız Kayıt Cihazları
 • Sinyal Dönüştürücüler (Ray Montaj)
 • Bağıl Nem ve Sıcaklık Kontrol Cihazları
 • Fark Basınç Kontrol Cihazları
 • Debi Ölçüm Cihazları
 • Zaman Röleleri
 • Seviye Sensörleri